تولد ستاره

 تا به حال به تولد یک ستاره فکرکرده اید . انرژی عظیمی جرم بسیار بزرگی را به دو بخش تقسیم می کند و ستاره ای متولد می شود و از آن پس نورافشانی می کند و گوشه از جهانی تاریک را روشن می سازد.ماموریت ستاره از بین بردن تیرگی و…

مطالعه بیشتر

آلتیادو آرپانت Altiado ARPAnet

Altiado Advanced Research Projects Agency Network شبکه پیوسته و منسجم ارتباطات دو طرفه برند آلتیادو است که از خالق آن شروع می شود و تا مصرف کننده نهایی ادامه می یابد. این شبکه برای ایجاد بیشترین و سریعترین ارتباط بین برند و مخاطبینش طراحی شده است. این شبکه متصل کننده…

مطالعه بیشتر