تولد ستاره

 تا به حال به تولد یک ستاره فکرکرده اید . انرژی عظیمی جرم بسیار بزرگی را به دو بخش تقسیم می کند و ستاره ای متولد می شود و از آن پس نورافشانی می کند و گوشه از جهانی تاریک را روشن می سازد.ماموریت ستاره از بین بردن تیرگی و…

مطالعه بیشتر