خلاصه فعالیت گذشته آلتیادو

در عملیات بازاریابی و فروش این برند طی سال های ۹۳ تا ۹۸ به دلیل تلاطمی که در شرایط کلی اقتصاد وجود داشته فراز و نشیب هایی مشاهده می گردد . تغییرات رویکرد داخلی شرکت در مورد این برند نیز مزید بر علت در این افت و خیزها بوده است . با اینحال از آذر ۹۳ تا پایان ۹۵ فعالیت رو به توسعه بوده است.این روند در سال های ۹۶ و ۹۷ تقریبا متوقف شده و با تجدید ساختار در سال ۹۸ شاهد رشد مجدد بوده ایم .

در تغییرات زیرساختی سال ۹۸ به مواردی از جمله اثرات بلندمدت تحریم های بین المللی ، حضور جهش یافته و دائمی مخاطب در فضای مجازی (از این پس) و خواسته های جدید مصرف کنندگان بصورت جدی توجه شد و آلتیادو آماده است تا در راستای چشم انداز پنج ساله خود با جدیت گام بردارد .